חדש באתר

ניתן לשלם חוב שכר לימוד ו/או חוב שכר דירה באתר בלשונית - "תשלום בכרטיס אשראי"                                                                   .

תשלום שכר לימוד - סמסטר חורף תש"פ

ב 14.11.2019 יתבצע תשלום שני לסמסטר חורף תש"פ לסטודנטים בהסמכה שבצעו רישום לסמסטר ותשלום ראשון לסטודנטים בתארים מתקדמים. הודעות מייל אישיות יישלחו לסטודנטים בימים הקרובים.           .                          .