עדכון

בהמשך להחלטת ממשלת ישראל בנושא ההיערכות להתפשטות נגיף הקורונה, משרדינו יעבוד במתכונת חירום החל מה-18.03.20.
אנו נעשה כל מאמץ  לענות לפניותיכם במסגרת המגבלות שהוטלו עלינו.
עדכונים  יופיעו באתר הטכניון .

תשובות לפונים במייל יישלחו בזמן הקרוב ככל שיתאפשר, נא להמתין בסבלנות.

בריאות והצלחה בסמסטר

                                                               .

הלוואות קרן מלוה של הטכניון

סטודנטים המתקשים בתשלומי שכ"ל ו/או שכ"ד יכולים להיעזר בהלוואות קרן מלוה של הטכניון.

ניתן לפנות למשרד קרן מלווה בשעות 08:30 עד 15:00 בטלפון 04-8292756                              ..............