עדכון

שעות מענה טלפוני של מרכז המידע הן 08:30-15:00

כרגע בשל המצב לא מתקיימת קבלת קהל,

תשובות לפונים במייל יישלחו בזמן הקרוב ככל שיתאפשר, נא להמתין בסבלנות.

בריאות והצלחה בסמסטר

                                                               .