מילוי טופס Form T1098

סטודנטים בטכניון בעלי אזרחות אמריקאית זכאים להטבת מס בארה"ב בגין תשלומי שכר לימוד בטכניון לשנת המס 2023. (ראה : T1098 )
סטודנט המעוניין בכך שהטכניון ימלא עבורו טופס T-1098, מתבקש להשלים כאן את הפרטים הנדרשים.
המידע יישמר באופן מוצפן, וישמש אך ורק למטרה זו.
את הטופס ניתן למלא עד לתאריך 16.01.2024, לאחר תאריך זה לא ניתן יהיה להגיש טופס זה לשנת המס 2023.
לאחר הדיווח, יישלח לסטודנט העתק חתום של טופס T-1098.

*השירות כרוך בעלות של 40 ש"ח.

מילוי הטופס

Technion students with American citizenship are eligible to receive US tax benefits for tuition payments at the Technion in 2023. See: T1098
Any eligible student, interested in receiving from the Technion a filled IRS Form 1098-T, should fill in the details, in the link below. The information is saved in an encrypted manner, and will be used for this purpose only.
The due date to fill in the form is 16.01.2024. After this date, it won't be possible
to hand in the form for tax year 2023.
After informing the IRS, the student will receive signed copy of the form T-1098.Fill Form
*The service costs 40 NIS