דף הבית

 

 • העלאת טפסים בפורטל - עדכון 11.07.2023
  החל מ 11.07.2023 הגשת טפסי שכר הלימוד- כתב התחייבות לשכר לימוד והרשאה לחיוב חשבון, באמצעות בקשה מקוונת בפורטל.
  שימו לב- סטודנטים ותיקים שמעוניינים לעדכן הרשאה עבור סמסטר קיץ תשפ"ג יש לשלוח את ההרשאה במייל- schar_limud@technion.ac.il
  סטודנטים ותיקים אשר יגישו בפורטל את ההרשאה היא תעודכן החל מתשלום מקדמה לשנת תשפ"ד שיבוצע ב 14.09.2023.
 • אישור שכר לימוד לשנים קודמות ניתן להוציא מאתרstudents   ( https://students.technion.ac.il/)
 • בקשה להנפקת אישור שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד-מצורף קישור
 • כללים חדשים להפסקה/ חופשה החל מתשפ"ב-/files/2021/06/חיוב-סטודנטים-שהפסיקו-את-לימודיהם-או-הודיעו-על-חופשה-החל-מתשפב.pdf
 • האמור באתר זה הינו בלשון זכר אך האמור בו מיוחס גם ללשון נקבה.

בהצלחה בשנת הלימודים!