דף הבית

 

 • אישור שכר לימוד עד שנת תשפ"ג ניתן להוציא מאתר STUDENTS - לחץ כאן
 • לאישור שכר לימוד לשנת תשפ"ד ואילך יש להיכנס לפורטל- לחץ כאן, בפורטל יש לבחור בלשונית "קמפוס" ←  אריח "הבקשות שלי" ולבחור בבקשה המקוונת "תדפיס שכר לימוד ושכר דירה"
  לאחר הגשת הבקשה יש לגשת ללשונית מסמכים– האישור יופיע מטה בפורמט PDF
 • הסמכה- בהתאם לדחיית פתיחת שנת הלימודים, תשלומי שכר הלימוד לסמסטר חורף תשפ"ד לסטודנטים בתואר ראשון ידחו. תשלום 14.11.23 יבוצע ב 21.01.24, תשלום 14.12.23 יבוצע ב 21.02.24.
  נכון לעכשיו תשלומי שכר הלימוד לסמסטר אביב תשפ"ד ידחו גם הם- תשלום 14.02.24 יבוצע ב 14.04.24, תשלום 14.04.24 יבוצע ב 14.06.24, תשלום 14.05.24 יבוצע ב 14.07.24.
 • תארים מתקדמים- בהתאם לדחיית פתיחת שנת הלימודים, תשלומי שכר הלימוד לסמסטר חורף תשפ"ד לסטודנטים בתארים מתקדמים ידחו. תשלום 14.11.23 יבוצע ב 14.02.24, תשלום 14.01.24 יבוצע ב 14.03.24.
  נכון לעכשיו תשלומי שכר הלימוד לסמסטר אביב תשפ"ד ידחו גם הם, תשלום 14.04.24 יבוצע ב 14.06.24 ותשלום 14.06.24 יבוצע ב 14.08.24.
 • תשלום שכר הדירה של חודש אוקטובר ייגבה באופן חריג בתאריך 25/10/2023.
 • העלאת טפסים בפורטל - עדכון 11.07.2023
  החל מ 11.07.2023 הגשת טפסי שכר הלימוד- כתב התחייבות לשכר לימוד והרשאה לחיוב חשבון, באמצעות בקשה מקוונת בפורטל.
  שימו לב- סטודנטים ותיקים שמעוניינים לעדכן הרשאה עבור סמסטר קיץ תשפ"ג יש לשלוח את ההרשאה במייל- schar_limud@technion.ac.il
  סטודנטים ותיקים אשר יגישו בפורטל את ההרשאה היא תעודכן החל מתשלום מקדמה לשנת תשפ"ד שיבוצע ב 14.09.2023.
 • כללים חדשים להפסקה/ חופשה החל מתשפ"ב-/files/2021/06/חיוב-סטודנטים-שהפסיקו-את-לימודיהם-או-הודיעו-על-חופשה-החל-מתשפב.pdf
 • האמור באתר זה הינו בלשון זכר אך האמור בו מיוחס גם ללשון נקבה.

בהצלחה בשנת הלימודים!