דף הבית

 

תשלום שכר לימוד - סמסטר חורף תש"פ

ב 15.09.2019 יתבצע תשלום ראשון לסמסטר חורף תש"פ לסטודנטים בהסמכה שבצעו רישום מוקדם לסמסטר זה. הודעות מייל אישיות יישלחו לסטודנטים בסמוך למועד התשלום.           .                        

הלוואות קרן מלוה של הטכניון

סטודנטים המתקשים בתשלומי שכ"ל ו/או שכ"ד יכולים להיעזר בהלוואות קרן מלוה של הטכניון. ניתן לפנות למשרד קרן מלווה בשעות 08:30 עד 15:00 בטלפון 04-8292756                            

  • האמור באתר זה הינו בלשון זכר אך האמור בו מיוחס גם ללשון נקבה