דף הבית

 

תשלום שכר לימוד - סמסטר קיץ תשע"ט

ב 14.08.2019 יתבצע תשלום לסמסטר קיץ תשע"ט לסטודנטים בהסמכה שבצעו רישום לסמסטר זה. הודעות מייל אישיות יישלחו לסטודנטים בסמוך למועד התשלום.           .                        

הלוואות קרן מלוה של הטכניון

סטודנטים המתקשים בתשלומי שכ"ל ו/או שכ"ד יכולים להיעזר בהלוואות קרן מלוה של הטכניון. ניתן לפנות למשרד קרן מלווה בשעות 08:30 עד 15:00 בטלפון 04-8292756                            

  • האמור באתר זה הינו בלשון זכר אך האמור בו מיוחס גם ללשון נקבה