שלבי גמר סמסטר אביב תשע"ח

.       זיכוי לחשבון הבנק עבור סטודנטים בשלבי גמר יבוצע  ב - 21.05.2018