תשלום שכר לימוד - סמסטר חורף תש"פ

ב 15.09.2019 יתבצע תשלום ראשון לסמסטר חורף תש"פ לסטודנטים בהסמכה שבצעו רישום מוקדם לסמסטר זה. הודעות מייל אישיות יישלחו לסטודנטים בסמוך למועד התשלום.           .                          .