תשלום שכר לימוד - סמסטר אביב תשע"ט

ב 14.02.2019 יתבצע תשלום ראשון לסמסטר אביב תשע"ט לסטודנטים בהסמכה שביצעו רישום מוקדם למקצועות. . הודעות מייל אישיות יישלחו לסטודנטים בימים הקרובים.           .                          .