תשלום שכר לימוד - סמסטר חורף תשע"ט

ב 14.01.2019 יתבצע תשלום שני לסמסטר חורף תשע"ט לסטודנטים בתארים מתקדמים ותשלום יתרות בהסמכה. . הודעות מייל אישיות נשלחות לסטודנטים בימים אלו .           .                          .