תשלום שכר לימוד - סמסטר אביב תשפ"א

ב 14.02.21 יתבצע תשלום ראשון לסמסטר אביב תשפ"א לסטודנטים בהסמכה שבצעו רישום למקצועות. הודעות מייל אישיות יישלחו לסטודנטים בימים הקרובים.