תשלום שכר לימוד - סמסטר אביב תשע"ט

ב 14.05.2019 יתבצע תשלום שלישי לסמסטר אביב תשע"ט לסטודנטים בהסמכה. הודעות מייל אישיות יישלחו לסטודנטים בימים הקרובים.           .                          .