תשלום שכר לימוד - סמסטר אביב תשפ"א

ב 14.04.21 יתבצע תשלום שני לסמסטר אביב תשפ"א לסטודנטים בהסמכה שבצעו רישום למקצועות ותשלום ראשון לסטודנטים בתארים מתקדמים. הודעות מייל אישיות יישלחו לסטודנטים בימים הקרובים.