תשלום שכר לימוד - סמסטר אביב תש"פ

ב 14.02.2020 יתבצע תשלום ראשון לסמסטר אביב תש"פ לסטודנטים בהסמכה שבצעו רישום למקצועות. הודעות מייל אישיות יישלחו לסטודנטים בימים הקרובים.           .                          .