תשלום שכר לימוד - סמסטר חורף תש"פ

ב 15.12.2019 יתבצע תשלום שלישי לסמסטר חורף תש"פ לסטודנטים בהסמכה. הודעות מייל אישיות יישלחו לסטודנטים בימים הקרובים.           .                          .