תשלום שכר לימוד - סמסטר חורף תשפ"א

ב 14.09.20 יתבצע תשלום לסמסטר חורף תשפ"א לסטודנטים בהסמכה שבצעו רישום למקצועות. הודעות מייל אישיות יישלחו לסטודנטים בימים הקרובים.