תשלום שכר לימוד - סמסטר חורף תשע"ט

ב 14.11.2018 יתבצע תשלום שני לסמסטר חורף תשע"ט לסטודנטים בהסמכה שבצעו רישום למקצועות, ותשלום ראשון לסטודנטים בתארים מתקדמים. . הודעות מייל אישיות נשלחות לסטודנטים בימים אלו .           .                          .