תשלום שכר לימוד - סמסטר חורף תשע"ט

ב 14.09.2018 יתבצע תשלום ראשון לסמסטר חורף תשע"ט לסטודנטים בהסמכה שבצעו רישום למקצועות. הודעות מייל אישיות נשלחות לסטודנטים בימים אלו .           .                          .