פתיחת סמסטר אביב תשע"ח

סמסטר אביב תשע"ח ייפתח ב-  20.03.2018. סטודנטים חדשים אשר טרם הסדירו טפסים, יש להעבירם למשרדינו בהקדם. בברכת סמסטר פורה ומוצלח!