פתיחת סמסטר אביב תש"פ

סמסטר אביב תש"פ ייפתח ב-  18.03.2020. סטודנטים חדשים אשר טרם הסדירו טפסים, יש להעבירם למשרדינו בהקדם. בברכת סמסטר פורה ומוצלח!