פתיחת סמסטר אביב תשע"ט

סמסטר אביב תשע"ט ייפתח ב-  17.03.2019. סטודנטים חדשים אשר טרם הסדירו טפסים, יש להעבירם למשרדינו בהקדם. בברכת סמסטר פורה ומוצלח!