פתיחת סמסטר חורף תשע"ח

סמסטר חורף תשע"ח ייפתח ב-  22.10.2017. סטודנטים חדשים אשר טרם הסדירו טפסים, יש להעבירם למשרדינו בהקדם. התשלום הראשון לסמסטר חורף יבוצע ב 14.09.2017 לסטודנטים וותיקים שבצעו רישום מוקדם למקצועות בהסמכה. בברכת סמסטר  פורה ומוצלח!