פתיחת סמסטר חורף תשע"ט

סמסטר חורף תשע"ט ייפתח ב-  21.10.2018. סטודנטים חדשים אשר טרם הסדירו טפסים, יש להעבירם למשרדינו בהקדם. בברכת סמסטר פורה ומוצלח!