תשלום שכר דירה - אוקטובר 2017

בימים הקרובים יבוצע תשלום שכ"ד ליתרות מספטמבר 2017 וכן תשלום חצי חודש אוקטובר,
לסטודנטים שנכנסו למעונות החל מה 16.10.2017.

בהצלחה