תשלום שכר לימוד - סמסטר חורף תש"פ

ב 14.11.2019 יתבצע תשלום שני לסמסטר חורף תש"פ לסטודנטים בהסמכה שבצעו רישום לסמסטר ותשלום ראשון לסטודנטים בתארים מתקדמים. הודעות מייל אישיות יישלחו לסטודנטים בימים הקרובים.           .                          .

הלוואות קרן מלוה של הטכניון

סטודנטים המתקשים בתשלומי שכ"ל ו/או שכ"ד יכולים להיעזר בהלוואות קרן מלוה של הטכניון.

ניתן לפנות למשרד קרן מלווה בשעות 08:30 עד 15:00 בטלפון 04-8292756                              ..............