מבוא

אנו מביאים לפניך באתר זה את נוהלי שכר הלימוד בטכניון ותשלומי שכר הלימוד לשנת תשפ"ג.
הכללים וההוראות המפורטים כאן הם חלק מהתנאים המחייבים שחלים על כל הסטודנטים בטכניון, ולפיכך יש לקרוא אותם בעיון.

קבלת קהל

בימים א' עד ה' בשעות 11:00 עד 12:00, בנין אולמן, חדר 414

ניתן לפנות טלפונית בשעות 08:30-15:00, לטל. 8295555, ל"מרכז המידע הטכניוני".

מידע נוסף בנושאים כלליים, שאינם קשורים לשכר לימוד, מופיע באתר בית הספר לתארים מתקדמים באינטרנט

https://graduate.technion.ac.il/ 

 

אנו מאחלים לך הצלחה בלימודים !!