טפסים

החל מהיום 11.07.2023 יש להגיש את טפסי שכר הלימוד- כתב התחייבות לשכר לימוד והרשאה לחיוב חשבון בבקשה מקוונת בפורטל.

מצ"ב קישור- https://portalex.technion.ac.il/irj/portal/external/CampusMob

עבור כתב התחייבות לשכר לימוד- יש להיכנס ל"בקשות שלי" לבחור בסוג בקשה "חש.סטודנטים: התחייבות לתשלום שכר לימוד"

בשורה הרצויה לבחור "כן" ולאחר מכן בלשונית צרופות יש לצרף את כתב ההתחייבות המורכב מ 2 עמודים חתומים כנדרש על ידי 2 ערבים והסטודנט, בפורמט PDF קריא ומובן.

בתום העלאת הקובץ יש ללחוץ על שליחה בתחתית העמוד.

עבור הרשאה לחיוב חשבון- יש להיכנס ל"בקשות שלי" לבחור בסוג בקשה "חש.סטודנטים: הרשאה לחיוב חשבון בנק"
בשורות הרצויות יש למלא את פרטי הבנק כפי שמופיעים באישור ההרשאה שקיבלת כשהקמת את ההרשאה (עבור קוד המוסד 1273) באתר הבנק/בסניף הבנק.

בשורה "סוג עדכון" נא לבחור עבור מה מיועדת ההרשאה שכר לימוד ו/או שכר דירה.

לאחר מכן בלשונית צרופות יש לצרף את האישור על הקמת ההרשאה בפורמט PDF קריא ומובן.

בתום העלאת הקובץ יש ללחוץ על שליחה בתחתית העמוד.

לאחר סיום התהליך תקבל עדכון על תקינות הטפסים במייל.