תדפיס שכר לימוד

אישור שכר לימוד עד שנת תשפ"ג ניתן להוציא מאתר STUDENTS - לחץ כאן

לאישור שכר לימוד לשנת תשפ"ד ואילך יש להיכנס לפורטל- לחץ כאן, בפורטל יש לבחור בלשונית "קמפוס" ←  אריח "הבקשות שלי" ולבחור בבקשה המקוונת "תדפיס שכר לימוד ושכר דירה"
לאחר הגשת הבקשה יש לגשת ללשונית מסמכים– האישור יופיע מטה בפורמט PDF