דף הבית

 

תשלום מקדמה לסטודנטים בתואר ראשון - סמסטר חורף תשע"ז

ביום 14.09.2016 יתבצע התשלום הראשון לסמסטר חורף תשע"ז לסטודנטים בהסמכה שביצעו רישום מוקדם למקצועות. הודעות מייל אישיות ישלחו לסטודנטים בימים הקרובים.                        

הלוואות קרן מלוה של הטכניון

סטודנטים המתקשים בתשלומי שכ"ל ו/או שכ"ד יכולים להיעזר בהלוואות קרן מלוה של הטכניון. ניתן לפנות למשרד קרן מלווה בשעות 08:30 עד 15:00 בטלפון 04-8292756                            

  • האמור באתר זה הינו בלשון זכר אך האמור בו מיוחס גם ללשון נקבה