דף הבית

 

תשלום מקדמה לסטודנטים בתואר ראשון - סמסטר אביב תשע"ז

ביום 14.02.2017 יתבצע התשלום הראשון לסמסטר אביב תשע"ז לסטודנטים בהסמכה שביצעו רישום מוקדם למקצועות. הודעות מייל אישיות נשלחות לסטודנטים בימים אלו.                        

הלוואות קרן מלוה של הטכניון

סטודנטים המתקשים בתשלומי שכ"ל ו/או שכ"ד יכולים להיעזר בהלוואות קרן מלוה של הטכניון. ניתן לפנות למשרד קרן מלווה בשעות 08:30 עד 15:00 בטלפון 04-8292756                            

  • האמור באתר זה הינו בלשון זכר אך האמור בו מיוחס גם ללשון נקבה