מועמדים לתואר ראשון - נהלים וטפסים

אנו מברכים אותך על קבלתך ללימודים בטכניון.

תשלום מקדמה  -  כל המועמדים שהתקבלו ללימודים , קיבלו ביחד עם הודעת הקבלה שובר לתשלום מקדמת שכר הלימוד אשר נשלח אלייך בדואר אותו ניתן לשלם באחד מסניפי הבנקים המצוינים בשובר (בנק לאומי או בנק הפועלים), עד התאריך הנקוב בו. לחילופין, ניתן לשלם את המקדמה בכרטיס אשראי בלינק: //slimud-tution

תשלום המקדמה מבטיח את שמירת מקומך בטכניון.

טפסים לשכר לימוד -   מצ”ב 2 טפסים שעליך למלא ולשלוח אלינו עם קבלתך. ניתן לשלוח את הטפסים גם בפקס או במייל, באיכות טובה.

 1. כתב התחייבות לשכר לימוד - יש להחתים שני ערבים על הטופס משני צידיו, שאינם סטודנטים
  בעצמם. הערבים יכולים להיות בני משפחה (כולל הורים). יתקבל רק טופס חתום, קריא וכולל
  את כל הפרטים הדרושים. לינק לטופס: כתב התחייבות לשכר לימוד
 1. כתב הרשאה לחיוב חשבון בנק - מאחר והתשלומים השונים לטכניון מתבצעים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק,
  יש למלא את הפרטים על הטופס ולהחתים את פקיד הבנק בו מתנהל החשבון. ניתן להקים הרשאה לכל חשבון בנק, גם אם אינו שלך. לינק לטופס: הרשאה לחיוב חשבון בנק
  או לחילופין להקים הרשאה לחיוב חשבון דרך טופס מקוון באתר האינטרנט של הבנק, במקרה כזה, הינך מתבקש/ת לשלוח לנו כל מסמך אחר שיכין הבנק, או אישור אינטרנטי על הקמת הרשאה. חשוב להקפיד שיופיעו במסמך הפרטים הבאים:

  • שם הסטודנט/ית
  • מספר תעודת זהות הסטודנט/ית
  • שם הלקוח בבנק
  • במקרים בהם הקמת ההרשאה מתבצעת באתר הבנק באינטרנט, יש להקפיד למלא במספר האסמכתא את מספר הזהות של הסטודנט/ית.
  • מספר חשבון הבנק, מספר הסניף ושם הבנק.
  • מספר המוסד שלנו במרכז הסליקה הינו 01273

לידיעתך, הרשאה לחיוב חשבון בנק אינה מהווה הוראת קבע, ויש בשיטת תשלום זו הזכות לבעל החשבון לבטל ההרשאה.  שני הטפסים האלה ישמשו למשך כל תקופת לימודיך בטכניון. כל הסטודנטים חייבים למלא טפסים אלה. חובה זו חלה גם על סטודנטים שמוסד כלשהוא מממן את לימודיהם, וזאת לצורך גביית ההוצאות הנלוות שאינן ממומנות ע"י המוסד, או במידה ובהמשך לימודיהם, שכר הלימוד לא ימומן ע"י אותו מוסד.

כמו כן, הטכניון משתמש בפרטי החשבון על מנת לזכות את הסטודנט ישירות לחשבונו בבנק בכל מקרה בו יהיה זכאי הנ"ל להחזר כספים (יתרות זכות, מלגות וכו').

פטור שכר לימוד  -  סטודנט/ית אשר מוסד כלשהוא מממן את לימודיהם: (אוניברסיטאות, מקומות עבודה) מתבקש/ת לשלוח התחייבות המוסד למשרדנו בהקדם (ניתן לשלוח סרוק במייל באיכות טובה), כדי שנוכל לזכות את חשבונם. סטודנט/ית הזכאי/ת למימון מאוניברסיטאות, חייב בתשלום ההוצאות הנלוות שאינן כלולות במימון.

פיקדון חיילים משוחררים -  סטודנט/ית שקיבל/ה פיקדון חיילים משוחררים ממשרד הביטחון, זכאי/ת להשתמש בסכום המענק לתשלום שכ"ל בטכניון. ניתן לשלם את שובר המקדמה באמצעות פיקדון חיילים משוחררים. לאחר מכן אם ברצונך לשלם בכספי הפיקדון את שכ"ל, יש ליצור עמנו קשר או להגיע למשרדינו, בכדי לקבל מאיתנו שובר מיוחד לתשלום. הסטודנט/ית ישלם את השובר בבנק והסכום יופקד בחשבון הסטודנט בטכניון, ויצבור הפרשי הצמדה. תשלומי שכ"ל מהבנק יתחילו כאשר הפיקדון לא יכסה עוד את תשלומי שכ"ל השוטפים.

כתב התחייבות למגורים במעונות  -  אם תקבל/י הרשאה למגורים במעונות הטכניון ממשרד המעונות, תידרש/י למלא כתב התחייבות למגורים במעונות.
מצורף לינק לטופס: כתב התחייבות למגורים במעונות
יש להדפיסו, למלא את הפרטים ולהחתים 2 ערבים ולשלוח סרוק במייל באיכות טובה למייל מחלקת חשבונות סטודנטים.

 

                                            אנו מאחלים לך הצלחה בלימודים!

 

 

המען לפניות וברורים: מחלקת חשבונות סטודנטים, הטכניון, חיפה 32000

קבלת קהל: בניין אולמן, קומה 4, חדר 414, ימים א-ה שעות 13.00 – 11.00.

טלפון : 04-8295555

פקס: 04-8293855

דואר אלקטרוני: schar_limud@dp.technion.ac.il