פרק ה': סיוע באמצעות לשכת דיקן הסטודנטים

היחידה עוסקת במלגות סיוע, הלוואות, שרות מילואים וולת"ם.

מלגות סיוע

סטודנטים חדשים המתחילים לימודיהם בתשפ"ד - יכולים להגיש בקשה למלגת סיוע בעת הרישום לטכניון או לאחר קליטת רישומם, באתר : newstud.technion.ac.il
תשובה בדבר זכאות למלגת סיוע וגובה הסיוע מתקבלת מיידית.

מידע על שירותי היחידה קיים באתר דיקן הסטודנטים: https://dean.web.technion.ac.il/ 

טלפונים בלשכת דיקן הסטודנטים 04-8292535 ,04-8292538