טפסים

החל מהיום 11.7.2023 יש להגיש את טפסי שכר הלימוד- כתב התחייבות לשכר לימוד והרשאה לחיוב חשבון בבקשה מקוונת בפורטל.

מצ"ב קישור- https://portalex.technion.ac.il/irj/portal/external/CampusMob

עבור סמסטר קיץ תשפ"ג יש לשלוח את ההרשאה במייל- schar_limud@technion.ac.il
סטודנטים ותיקים אשר יגישו בפורטל את ההרשאה היא תעודכן החל מהתשלום ב 14.09.2023.

עבור כתב התחייבות לשכר לימוד- יש להיכנס ל"בקשות שלי" לבחור בסוג בקשה "חש.סטודנטים: התחייבות לתשלום שכר לימוד"

בשורה הרצויה לבחור "כן" ולאחר מכן בלשונית צרופות יש לצרף את כתב ההתחייבות המורכב מ2 עמודים חתומים כנדרש על ידי 2 ערבים והסטודנט, בפורמט PDF קריא ומובן.

בתום העלאת הקובץ יש ללחוץ על שליחה בתחתית העמוד.

עבור הרשאה לחיוב חשבון- יש להיכנס ל"בקשות שלי" לבחור בסוג בקשה "חש.סטודנטים: הרשאה לחיוב חשבון בנק"
בשורות הרצויות יש למלא את פרטי הבנק כפי שמופיעים באישור ההרשאה שקיבלת כשהקמת את ההרשאה (עבור קוד המוסד 1273) באתר הבנק/בסניף הבנק.

בשורה "סוג עדכון" נא לבחור עבור מה מיועדת ההרשאה שכר לימוד ו/או שכר דירה.

לאחר מכן בלשונית צרופות יש לצרף את האישור על הקמת ההרשאה בפורמט PDF קריא ומובן.

בתום העלאת הקובץ יש ללחוץ על שליחה בתחתית העמוד.

לאחר סיום התהליך תקבל עדכון על תקינות הטפסים במייל.

עבור כתב התחייבות לשכר דירה- יש להיכנס ל"בקשות שלי" לבחור בסוג בקשה "מעונות : אשרור"

לבחור את הסמסטר המתאים ולאחר מכן לבחור בשורה הרצויה "כן", תיפתח האופציה לבקשות שיבוץ.

לאחר מכן בלשונית קבצים מצורפים יש לצרף את כתב ההתחייבות לשכר דירה המורכב מ5 עמודים חתומים כנדרש על ידי 2 ערבים והסטודנט, בפורמט PDF קריא ומובן.

בתום העלאת הקובץ יש ללחוץ על שליחה בתחתית העמוד.

לאחר סיום התהליך יתקבל עדכון על תקינות הטפסים במייל ממשרד המעונות.

לבקשות לגבי שיבוץ ונושאים נוספים יש לפנות אל משרד המעונות.