טפסים

למועמדים חדשים - יש לקרוא את דף ההסבר, ולאחר מכן להדפיס את ההרשאה לחיוב חשבון בנק וכתב ההתחייבות.