עדכונים בתקנות שכר לימוד

ב - 13.01.2008 נפתח בטכניון "מרכז מידע טכניוני".

מספר הטלפון של ה"מרכז למידע טכניוני" (ממ"ט) 04-8295555

והשירות בו ניתן כל יום בשעות 08:30-15:00.

המרכז נותן שרות בנושאים: מידע למועמדים לתואר ראשון בטכניון, מידע כללי בנושא המעונות וטיפול ומידע בכל הקשור למחלקת חשבונות סטודנטים לכל התארים.

בפניה למרכז, יש להצטייד בקוד זיהוי.

למועמדים וסטודנטים לתואר ראשון : מספר המועמד - ניתן לקבלו באתר UG בפרטים אישיים
לסטודנטים מוסמכים : מספר שובר ניתן לקבלו באתר מחלקת חשבונות סטודנטים.

ברצוננו להביא לידיעתכם עדכונים בתקנות שכר לימוד, שנכנסו לתוקף בשנת הלימודים תשס"ז.

להלן פירוט השינויים:

1. הארכת תקופת הלימודים – סטודנטים שלא יסיימו את לימודיהם בתום התקופה הנומינלית של התואר (6 סמסטרים לתואר תלת שנתי, 8 סמסטרים לתואר ארבע שנתי, וכו), ישלמו בנוסף לשכר לימוד לפי נקודות הלימוד בסמסטרים הנוספים כנהוג כיום, תוספת של 10% משכר הלימוד המלא של הסמסטר החל מהסמסטר השני שלאחר תום התקופה הנומינלית.
סטודנטים הלומדים ל- 2 תארים במקביל ישלמו את התוספת הנ"ל בסמסטר השלישי שלאחר גמר התשלום שנקבע להם בגין 2 תארים.

2. התאחדות הסטודנטים הארצית -  10 ₪ לשנה

החל משנת תשע"ט במסגרת חוק זכויות הסטודנט, ישלמו הסטודנטים בתואר ראשון ושני בלבד, 10 ש"ח לשנה, עבור תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג.