תשלום שכר לימוד - סמסטר אביב תשע"ח

ביום 14.02.2018 יתבצע התשלום הראשון לסמסטר אביב תשע"ח לסטודנטים בהסמכה שביצעו רישום למקצועות. הודעות מייל אישיות נשלחות לסטודנטים בימים אלו.                          .

הלוואות קרן מלוה של הטכניון

סטודנטים המתקשים בתשלומי שכ"ל ו/או שכ"ד יכולים להיעזר בהלוואות קרן מלוה של הטכניון.

ניתן לפנות למשרד קרן מלווה בשעות 08:30 עד 15:00 בטלפון 04-8292756                              ..............