תשלום שכר לימוד - סמסטר חורף תשע"ח

ביום 14.11.2017 יתבצע התשלום השני לסמסטר חורף תשע"ח לסטודנטים בהסמכה וכן תשלום ראשון לסמסטר חורף לסטודנטים בתארים מתקדמים. הודעות מייל אישיות נשלחות לסטודנטים בימים אלו.                          .

פתיחת סמסטר חורף תשע"ח

סמסטר חורף תשע"ח ייפתח ב-  22.10.2017. סטודנטים חדשים אשר טרם הסדירו טפסים, יש להעבירם למשרדינו בהקדם. בברכת סמסטר פורה ומוצלח!

 

הלוואות קרן מלוה של הטכניון

סטודנטים המתקשים בתשלומי שכ"ל ו/או שכ"ד יכולים להיעזר בהלוואות קרן מלוה של הטכניון.

ניתן לפנות למשרד קרן מלווה בשעות 08:30 עד 15:00 בטלפון 04-8292756                              ..............