תשלום שכר לימוד - סמסטר אביב תשע"ז

ביום 14.04.2017 יתבצע התשלום השני לסמסטר אביב תשע"ז לסטודנטים בהסמכה שביצעו רישום למקצועות, ותשלום ראשון לסטודנטים בתארים מתקדמים. הודעות מייל אישיות נשלחות לסטודנטים בימים אלו.                          .