תשלום שכר לימוד - סמסטר אביב תשע"ח

ביום 15.04.2018 יתבצע התשלום השני לסמסטר אביב תשע"ח לסטודנטים בהסמכה שביצעו רישום למקצועות. הודעות מייל אישיות יישלחו לסטודנטים בימים הקרובים.                          .