תשלום שכר לימוד - סמסטר אביב תשע"ז

ביום 14.06.2017 יתבצע התשלום השני לסמסטר אביב תשע"ז לסטודנטים בתארים מתקדמים, ותשלום יתרות לסטודנטים בהסמכה. הודעות מייל אישיות נשלחות לסטודנטים בימים אלו.                          .