תשלום שכר לימוד - סמסטר חורף תשע"ח

ביום 14.12.2017 יתבצע התשלום השלישי לסמסטר חורף תשע"ח לסטודנטים בהסמכה. הודעות מייל אישיות נשלחות לסטודנטים בימים אלו.                          .