תשלום שכר לימוד - סמסטר אביב תשע"ח

ביום 14.06.2018 יתבצע תשלום יתרות לסמסטר אביב תשע"ח לסטודנטים בהסמכה, ותשלום שני לסטודנטים בתארים מתקדמים.  הודעות מייל אישיות יישלחו לסטודנטים בימים הקרובים.                          .