תשלום שכר לימוד - סמסטר אביב תשע"ח

ביום 14.02.2018 יתבצע התשלום הראשון לסמסטר אביב תשע"ח לסטודנטים בהסמכה שביצעו רישום למקצועות. הודעות מייל אישיות נשלחות לסטודנטים בימים אלו.                          .