פתיחת סמסטר אביב תשע"ז

סמסטר אביב תשע"ז ייפתח ב-  20.3.2017. סטודנטים חדשים אשר טרם הסדירו טפסים, יש להעבירם למשרדינו בהקדם. בברכת סמסטר אביבי, פורה ומוצלח!