תשלום לסמסטר קיץ תשע"ז

במהלך חודש אוגוסט יתבצע התשלום לסמסטר קיץ תשע"ז לסטודנטים בהסמכה שביצעו רישום לקיץ. הודעות מייל אישיות יישלחו לסטודנטים בהמשך.    .