תשלום לסמסטר קיץ תשע"ז

ב 18.08.2017 יתבצע התשלום לסמסטר קיץ תשע"ז לסטודנטים בהסמכה שביצעו רישום לקיץ. הודעות מייל אישיות יישלחו לסטודנטים בימים הקרובים.       .